Eigen energie opwekken en terugleveren aan de netwerken van Coteq

Energie terugleveren

Het wordt steeds aantrekkelijker om zelf uw eigen duurzame energie op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens, een hr-ketel met terugwininstallatie, waterkracht of een warmtekrachtkoppeling. Als u met uw eigen energievoorziening meer energie opwekt dan u zelf nodig heeft, kunt u het overschot ‘terugleveren’ aan het net. Dit wordt verrekend met de energie die u van uw leverancier afneemt. Voor een correcte registratie van de teruggeleverde energie is het wel belangrijk dat u uw energieleverancier én Coteq Netbeheer laat weten dat u zelf energie gaat opwekken.

U kunt zelfstandig, maar ook via een gebruikerscollectief (bijvoorbeeld een energiecoöperatie of vereniging van eigenaren) energie terugleveren.