Nieuwe gasaansluiting wordt een uitzondering

 

Het beleid van de overheid is er op gericht om het gebruik van aardgas terug te dringen. Daarom vervalt voor nieuwbouwpanden de aansluitplicht op het gasnet per 1 juli 2018. Een netbeheerder is niet langer verplicht om een pand aan te sluiten op het gasnet. Coteq Netbeheer ondersteunt de ambitie om Nederland zo snel mogelijk CO2-neutraal te maken en ziet het vervallen van de aansluitplicht voor aardgas als een goede stap daartoe.

Het vervallen van de aansluitplicht geldt voor kleinverbruikaansluitingen (tot 40 m3 per uur). Woningen vallen ook in deze categorie. Alleen in uitzonderlijke situaties worden deze bouwwerken voorzien van een gasaansluiting.

 

Gemeenten krijgen een grote rol

De aansluitplicht voor aardgas vervalt voor alle nieuwbouw met een kleinverbruikaansluiting. Gemeenten kunnen aanvullend daarop gebieden aanwijzen waar ook voor bestaande gebouwen de aansluitplicht vervalt, omdat in dat gebied een andere warmtevoorziening aanwezig is of komt (bijvoorbeeld een warmtenet).

Er kunnen redenen zijn waardoor  het (nog) niet haalbaar is om een nieuwbouwgebied van een warmtevoorziening zonder gasaansluiting te voorzien. De gemeente kan dan bepalen dat in zo’n gebied de aansluitplicht voor een aardgasaansluiting in nieuwbouw blijft gelden. Er moet dan wel sprake zijn van zwaarwegende omstandigheden.

Dit wordt door de ACM (Autoriteit Consument & Markt) bijgehouden in een register.

 

Nieuwbouw

Vergunningaanvraag ingediend voor 1 juli 2018?

Is de aanvraag voor de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) ingediend vóór 1 juli 2018? Dan wordt de nieuwbouw, indien gewenst, aangesloten op het gasnet van Coteq Netbeheer.

 

Vergunningaanvraag ingediend op of na 1 juli 2018?

Als de vergunningaanvraag op of na 1 juli 2018 is ingediend komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor een gasaansluiting. In uitzonderingsgevallen wordt door Coteq Netbeheer nog een aansluiting gemaakt. Dat gebeurt als:

  • de vergunningaanvraag voor 1 januari 2019 is ingediend en;
  • er een bestaand gasnet nabij de nieuwbouw aanwezig is waarop aangesloten kan worden en;
  • u aan kunt tonen dat de gemeente een gasaansluiting toestaat.

 

Bestaande bouw

Voor een bestaand gebouw wordt, indien gewenst, een aansluiting op het gasnet gemaakt. Met als uitzondering bestaande gebouwen in gebieden die de gemeente heeft aangewezen als gebieden waar de aansluitplicht vervalt.

Alle wijzigingen van bestaande aansluitingen zoals capaciteitswijzigingen of verplaatsingen blijven gewoon mogelijk.

 

Vragen?

Wij realiseren ons dat het vervallen van de gasaansluitplicht tot onduidelijkheden en/of knelpunten kan leiden. In deze gevallen verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier of per telefoon (0546 836 666).