Goede storingscijfers Coteq Netbeheer

Ondanks een flinke stroomstoring in Almelo in de maand februari heeft Coteq Netbeheer vorig jaar weer uitstekende storingscijfers gerealiseerd. Gemiddeld zat een klant bij Coteq 13 seconden zonder gas en 5,14  minuten zonder elektriciteit. Landelijk hadden huishoudens en zakelijke gebruikers in 2017 gemiddeld 24 minuten geen stroom en 61 seconden geen gas.

Het net werkt 99,995% van de tijd
Coteq Netbeheer behoort al vele jaren tot de regionale netbeheerders met de geringste uitvalduur voor zowel gas als elektriciteit. Daarbij is het Nederlandse energienet in zijn totaliteit één van de meest betrouwbare netten van de wereld. Het werkt 99,995% van de tijd. Coteq Netbeheer behoort wat minimale storingen in de gas- en elektriciteitsvoorziening betreft dus tot de wereldtop.

Snel opsporen en verhelpen
Coteq Netbeheer investeert jaarlijks in de kabels, leidingen en ICT van haar energienetwerken. Die investeringen zijn enerzijds nodig om de netten geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen. Anderzijds helpen technologische toepassingen zoals sensoren om een storing snel op te sporen. Door snelle opsporing slaagt Coteq Netbeheer erin om storingen snel te verhelpen en zo de overlast voor klanten te beperken.

Oorzaken storingen
Graafschade is de belangrijkste oorzaak van storingen. Sluimerende storingen zijn een andere belangrijke oorzaak. Sluimerende storingen komen vaak door werkzaamheden of graafschades uit het verleden die pas later tot een storing leiden. Alle partijen hebben structureel aandacht voor het voorkomen van graafschade en proberen zo het aantal storingen door graafschade verder terug te dringen.

Actuele informatie over eventuele storingen bij Coteq Netbeheer hier te vinden. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009.