Kassa over kosten verwijderen gasaansluiting

Het tv-programma Kassa besteedt zaterdag (12 januari) aandacht aan de energietransitie. Daarbij wordt o.a. gesproken over de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting.

Vorig jaar besteedde Kassa ook aandacht aan de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting. Toen werd een vergelijking gemaakt tussen de netbeheerders en werden de verschillen in beeld gebracht.

Tarief
Iedere netbeheerder bepaalt zelf hoe het tarief voor het verwijderen voor de gasaansluiting is opgebouwd. Hier mogen geen prijsafspraken over worden gemaakt tussen netbeheerders onderling. Wettelijk is bepaald dat deze tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. Coteq Netbeheer hanteert voor een volledige verwijdering van de gasaansluiting (inclusief max. 10 meter leiding) een tarief voor laagbouw G4/G6 (€491.58), laagbouw G10 t/m G25 (€559,89) en een tarief voor hoogbouw (€201.95).

Zelfde werkwijze
Netbeheer Nederland heeft vorig jaar in de uitzending van Kassa aangegeven dat de verschillende werkwijzen tussen de netbeheerders meer geharmoniseerd zullen worden. Daarover zijn direct afspraken gemaakt. Zo is een tijdelijke afsluiting geen oplossing voor klanten die permanent van het gas af willen. Uit onderzoek van Kiwa blijkt namelijk dat dit op lange termijn niet veilig is. We kiezen er nu voor om de volledige gasleiding te verwijderen als een consument definitief geen aardgas meer wil gebruiken. Soms stuit het volledig verwijderen op grote bezwaren bij consumenten. In zulke gevallen zou het afdichten aan beide zijden van de leiding een oplossing kunnen zijn. Volgens het onderzoek van Kiwa is dit ook een veilige optie. Aan deze optie zitten echter wel financiële, juridische en maatschappelijke haken en ogen. Hiernaar doen de netbeheerders gezamenlijk onderzoek.

Debat
Het verwijderen van een gasaansluiting brengt hoe dan ook kosten met zich mee. We doen er zoveel mogelijk aan om de kosten voor de consument niet onnodig hoog te maken. Hoe in de toekomst om te gaan met het kostenvraagstuk, is een maatschappelijk en politiek debat. Het is dan ook één van de onderwerpen op de agenda van de klimaattafels van het klimaatakkoord.


Kassa wordt zaterdag uitgezonden om 19:05 uur op NPO1.