Beperkte transportcapaciteit voor nieuwe energieprojecten in deel van Almelo

Door de sterke groei van zonne-energie in Nederland zitten sommige netwerken in delen van Nederland op de maximale beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering.  Vanwege een sneller dan voorspelde groei is nu ook in een deel van Almelo sprake van beperkt beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering. Dit betekent dat aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering nog maar beperkt worden aangeboden. Dit heeft geen impact op kleinverbruik aansluitingen. 

Almelo Mosterdpot
Het gaat om een deel van Almelo wat gevoed wordt door hoogspanningsstation Almelo Mosterdpot. Almelo Mosterdpot is een gezamenlijk station van Tennet, Enexis en Coteq Netbeheer. Gezamenlijk wordt gekeken hoe de capaciteit van dit station verder kan worden vergroot. 
Zoals te zien in onderstaande afbeelding is voor de overige gebieden van Coteq Netbeheer voldoende transportcapaciteit beschikbaar. 
Transportcapaciteit gebieden Coteq Netbeheer

 

 

 

 

 

 

 

Groen: Er is nog transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar
Geel: Er is nog beperkt transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar 
Rood: Er is voorlopig geen nieuwe transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar. (Op dit moment niet van toepassing in Coteq gebied).