Veilig graven in de tuin

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water, riolering, internet en telefonie. Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen is veilig graven belangrijk. 

Gaat u viooltjes planten of de tuin omspitten, dan is de kans nihil dat u een kabel of leiding raakt. Maar gaat u dieper graven, lees dan hieronder hoe u dit veilig doet.

Graven met een graafmachine

Als u gaat graven met behulp van bijvoorbeeld een graafmachine of grondboor moet u hiervan een melding doen via Klic-online. U ontvangt dan van het Kadaster tekeningen met daarop de situatie onder de grond. Deze tekeningen ontvangt u binnen twee werkdagen via e-mail.  Het doen van een Klic-melding is verplicht en kost € 16,50.

Graven met een schop

Gaat u graven met een schop, wilt u een grondboor gebruiken of gaat u paaltjes in de grond slaan? Zorg dan voor een goede voorbereiding en bekijk hier de tips. Zo graaft u veilig en voorkomt u schade aan kabels en leidingen. 

Waarom het belangrijk is om schade door graven te voorkomen

27% procent van de stroomstoringen in Nederland wordt veroorzaakt door graafschade. Hiervan is sprake als kabels en leidingen worden beschadigd door bijvoorbeeld een graafmachine, grondboor of schop. Het gevolg: geen televisie of internet, mensen in de kou, hoge kosten voor de veroorzaker. Ook zijn er elk jaar ongevallen met gasleidingen door graafschade. Het repareren van schades kost netbeheerders jaarlijks ongeveer 15 miljoen euro. Bovendien kosten herstelwerkzaamheden veel tijd en geven ze vaak maatschappelijke overlast. Meer informatie vindt u hier.