Coteq Netbeheer steunt het klimaatakkoord

De Nederlandse energienetbeheerders, verenigd in Netbeheer Nederland, hebben unaniem hun steun uitgesproken voor het Klimaatakkoord. De netbeheerders onderschrijven het belang en de haalbaarheid van het akkoord, maar schetsen ook de uitdagingen die daarbij komen kijken. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om ruimte te creëren voor onder meer het gebruik van waterstof, groen gas en andere hernieuwbare gassen in de bestaande gasnetten. Coteq Netbeheer werkt aan deze oplossingen en stuurt aan op een kosten efficiënte energietransitie. 

Integrale aanpak noodzakelijk

Coteq bevestigt graag haar deelname aan het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is een goede basis voor een noodzakelijke integrale aanpak van de energietransitie. De netbeheerders nemen gezamenlijk het initiatief in het opstellen van deze toekomstverkenning over de energie-informatiestructuur. De elektriciteits- en gasnetten van Nederland spelen een fundamentele en cruciale rol om de opgave het Klimaatakkoord te realiseren. Cruciaal is dat alle partijen in de energieketen samenwerken en bereid zijn naar nieuwe oplossingen te kijken.

 

Flinke inspanning nodig

Om de klimaatdoelen te halen en om een van de meest betrouwbare en veilige energienetten ter wereld te behouden zijn er flinke inspanningen nodig. Voor het Nederlandse energienet is de energietransitie al in volle gang. De netbeheerders breiden hun investeringen in het net fors uit en voorzien dat dit de komende jaren alleen maar meer wordt. Ondanks deze uitbreidingen loopt het net op steeds meer plaatsen nu al tegen haar grenzen aan.

Aanpassingen in het net en aanpassingen in wet- en regelgeving gaan hand in hand om de transitie en de doelen van het Klimaatakkoord voor 2030, en de uiteindelijke doelen voor 2050, te kunnen halen.