Elektriciteitsnet Coteq als open data beschikbaar

Coteq Netbeheer en de andere regionale netbeheerders bieden de ligging van hun elektriciteitsnet nu aan als open data op hun websites. Coteq stelt deze open data beschikbaar om innovatie en de energietransitie te stimuleren.

In de open data zijn naast de ligging van de elektriciteitskabels, ook het spanningsniveau en de transformatorstations terug te vinden. De netbeheerders bieden de data allemaal op een uniforme wijze aan. Gebruikers kunnen deze data daardoor gebruiken zonder daarbij afhankelijk te zijn van onderliggende verzorgingsgebieden. 

Bekijk hier alle open data van Coteq Netbeheer.