Nieuwe tarieven netbeheerkosten 2020

Coteq Netbeheer B.V. brengt als netbeheerder gas en/of elektriciteit naar uw woning of bedrijfspand. Daarnaast zorgen wij voor het onderhoud van het elektriciteits- en gasnet. De tarieven die wij hiervoor hanteren vallen binnen de maximumtarieven die onze toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vastgesteld.

Voor uw elektriciteits- en gasaansluiting betaalt u periodieke vergoedingen voor onderhoud en transport. De meeste huishoudens (kleinverbruik aansluitingen) betalen in 2020 aan netbeheerkosten per maand ongeveer € 12,00 voor gas en € 16,00 voor stroom. U betaalt als kleinverbruiker de netwerkkosten via uw energieleverancier en ontvangt hiervoor geen factuur van Coteq. Als grootverbruiker ontvangt u wel een factuur van Coteq en betaalt u direct aan uw netbeheerder.

Het totale bedrag is opgebouwd uit meerdere componenten. De exacte hoogte van uw tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie. Bepalend hierbij is de grootte van uw aansluiting (de aansluitkosten) en de hoeveelheid te transporteren energie (transportkosten). Bekijk hier welke tarieven u betaalt in 2020.