Coteq draagt bij aan betrouwbaarder energienet in 2019

De betrouwbaarheid van de Nederlandse gas- en elektriciteitsvoorziening is in 2019 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Als één van de netbeheerders streeft Coteq ernaar het aantal storingen en de duur ervan zo laag mogelijk te houden. Ook in 2019 heeft dit voor Coteq weer tot goede resultaten geleid met betere betrouwbaarheidscijfers dan het landelijk gemiddelde.

In 2019 hadden huishoudens en zakelijke gebruikers gemiddeld iets minder dan 20 minuten geen stroom als gevolg van een storing. In 2018 was dat gemiddeld nog 27 minuten. De klanten van Coteq Netbeheer zaten in 2019 slechts 4,5 minuten zonder elektriciteit.

Ook het gasnet steeg in 2019 in betrouwbaarheid. Gemiddeld zat een huishouden in 2019 51 seconden zonder gas. Voor de aansluitingen van Coteq was dit gemiddeld 26 seconden. Het Nederlandse energienet blijft daarmee één van de betrouwbaarste ter wereld.

Grote veroorzaker: graafschade

De grote veroorzaker van storingen in het gas- en elektriciteitsnet blijkt ook in 2019 schade door graafwerkzaamheden te zijn. Deze schade wordt niet alleen veroorzaakt bij grote bouwprojecten, maar ook door particulieren en (kleinere) hoveniers die incidenteel graafwerkzaamheden verrichten.

Storingscijfers

Netbeheer Nederland publiceert elk jaar de storingscijfers voor het energienet over het voorgaande jaar. Het Nederlands energienet werkt 99,99 procent van de tijd en kent bijzonder weinig storingen. Klanten krijgen gemiddeld ongeveer eenmaal per tweeëneenhalf jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 130 jaar met een gasstoring. De storingen zijn bovendien gemiddeld van korte duur. De gemiddelde duur van een gas- of stroomstoring lag in 2019 rond het uur. In het elektriciteitsnet daalde de storingsduur de laatste jaren met circa 10 minuten.

Preventief onderhoud

Coteq investeert net als de andere netbeheerders jaarlijks veel tijd en geld in preventief onderhoud en het vervangen van oudere leidingen. Externe factoren zoals schade door graafwerkzaamheden veroorzaken een groot deel van de storingen. In 2019 betrof dit circa 25% van de onderbrekingen in de energienetten. We kijken samen met andere partners en belanghebbenden voortdurend naar maatregelen om deze schades te beperken. Zo start in april 2020 start weer de campagne Veilig Graven die particulieren en kleine ondernemers in bouw en tuinonderhoud informeert over manieren om graafschades te voorkomen. Wist u bijvoorbeeld dat u bij machinaal graven vooraf bij het Kadaster informatie over kabels en leidingen moet opvragen via een zogenoemde Klic-melding? Lees meer over deze Klic-melding en veilig graven.