Protocol Veilig Samen Doorwerken goede basis voor netbeheerders

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben afgelopen donderdag het protocol Samen Veilig Doorwerken vastgesteld. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en biedt werkgevers en werknemers een handreiking over hoe er momenteel op een veilige manier doorgewerkt kan worden. Ook wij hebben als netbeheerder een stem gehad in de totstandkoming van het protocol.

We hebben een eigen verantwoordelijkheid voor onze klanten en medewerkers. Samen met de andere netbeheerders in Nederland staan wij in de komende maanden aan de lat om te blijven werken aan de vitale energie-infrastructuur. De hoofdlijnen van het protocol vormen een goede basis om veilig verder te werken.

Gezondheid en veiligheid
Voor de energienetbeheerders staat de gezondheid en veiligheid van de eigen medewerkers en van klanten op dit moment voorop. Wij houden ons als netbeheerder aan de richtlijnen van het RIVM. Tegelijkertijd moet iedereen in deze bijzondere omstandigheden kunnen rekenen op een betrouwbaar stroom- en gasnet.  

Veel van ons werk gaat door
Veel van ons werk gaat op het moment door. Uiteraard blijven we storingen oplossen zoals altijd, 24 uur per dag. Ook ons werk op straat gaat zoveel mogelijk door. Juist nu zoveel mensen thuis aan het werk zijn, moet het net in orde zijn. Saneringen en uitbreidingen blijven we dan ook zoveel mogelijk doen. Daarbij houden monteurs voldoende afstand tot elkaar en tot omstanders. Verder proberen we stroomonderbrekingen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor eventuele noodzakelijke onderbrekingen vragen we begrip.

Niet urgente werkzaamheden
Niet urgente werkzaamheden waarbij sprake is van direct contact met klanten, worden in elk geval nog steeds tot 6 april stilgelegd. De maatregel houdt onder meer in dat alle afspraken voor het plaatsen van een slimme energiemeter niet doorgaan. Werk in lege panden (nieuwbouw/renovatie) en bij grootzakelijke klanten, gaat zoveel mogelijk door.

Samenwerken
We werken niet alleen en huren voor veel werkzaamheden professionals uit de bouw- en installatiebranche in. We realiseren ons dat het opschorten van werkzaamheden gevolgen heeft voor deze ondernemers. We blijven dan ook in gesprek met de brancheorganisaties Techniek Nederland en Bouwend Nederland over de mogelijkheden om werk doorgang te laten vinden. Voorwaarde daarbij is dat het werk moet kunnen plaatsvinden binnen de richtlijnen van het RIVM en er voor monteurs een werkbare en veilige situatie blijft bestaan.

Vragen of een storing?
Heb je vragen over een afspraak? Neem dan contact op met onze Servicedesk via (0546) 836 666. Onze collega’s zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mailtje naar info@coteq.nl. Als je ons bij een storing niet kunt bereiken, dan is het Nationaal Storingsnummer gas en stroom bereikbaar op 0800 9009 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).