Oproep aan graafsector: voorkom graafschade

Op 26 maart 2020 hebben we het nieuwsbericht “oproep aan graafsector: wees zorgvuldig bij graven” gepubliceerd. Hierin staat onder meer dat door de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft getroffen de telecommunicatie infrastructuur een nog belangrijkere rol gaat vervullen dan dat het al deed. De telecomverbindingen worden zwaarder belast en zijn een cruciale spil voor iedereen die vanuit huis werkt. Wanneer deze verbindingen door graafschade onderbroken worden, ondervinden veel mensen hier ongemak van.

Animatie

In het nieuwsbericht wordt ook verwezen naar een brief die door het Ministerie van Economische zaken en Klimaat is verstuurd. Deze brief is nu door GoconnectIT vertaald naar een animatie. De animatie is gemaakt voor de mensen in het veld en focust zich op de grondroerder.

Campagne Veilig Graven

Naast telecommunicatiekabels, zitten er ook gasleidingen en elektrakabels in de grond. Samen met Enexis, Liander en Stedin zijn we op 1 april 2020 gestart met de campagne Veilig Graven. Zo informeren we ook particulieren over de do’s en don’ts van het graven in de tuin.