Jaarverslag Coteq Netbeheer 2019 gereed

Vandaag presenteren wij  het Jaarverslag van Coteq Netbeheer B.V.   Ook afgelopen jaar behoorde Coteq qua betrouwbaarheid tot een van de beste netbeheerders van Nederland. Gemiddeld genomen presteren we zelfs als beste netbeheerder en daar zijn we trots op. 

Veiligheid
Veiligheid is voor ons een zeer belangrijke kernwaarde. We streven continu naar een veilige energievoorziening voor onze klanten en naar een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Afgelopen jaar zijn wij begonnen met een programma om veiligheid nog nadrukkelijker uit te dragen. Ons motto is dan ook: we werken veilig of we werken niet!

Slimme meters
In 2019 hebben wij bij 6.500 klanten een slimme elektriciteitsmeter geplaatst en bij 28.000 klanten een slimme gasmeter. Eind 2019 waren er in totaal 45.000 elektrciteitsmeters en ruim 116.000 gasmeters geplaatst. In oktober 2019 haalden we als eerste netbeheerder in Nederland de Europees afgesproken realisatiegraad van 80% slimme meters. 

Versnellen van de energietransitie
Afgelopen jaar stond volop in het teken van de energietransitie. Samen met aandeelhoudende gemeenten hebben we afgelopen jaar invulling gegeven aan de regionale samenwerking op het gebied van de Regionale Energiestrategieën Twente en West Overijssel, de gemeentelijke Warmte Transitievisies en de gemeentelijke Wijkuitvoeringsplannen. Coteq ambieert een sterke positie voor, tijdens en na de energietransitie, waarbij de samenwerking met regionale stakeholders een vereiste is.