Investeringsplan Coteq Netbeheer definitief

Coteq Netbeheer heeft vandaag het investeringsplan 2020 (IP2020) definitief vastgesteld. In dit plan vindt u de benodigde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor ons gas- en elektriciteitsnet. Het verduurzamen van de energievoorziening in het oosten van het land loopt als een rode draad door het investeringsplan.

Als netbeheerder vormen wij een onmisbare schakel in het verduurzamen van de energievoorziening in 8 Twentse gemeenten en de Sallandse gemeente Hardenberg. We brengen in het investeringsplan in kaart wat we als netbeheerder ondernemen om onze energievoorziening geschikt te maken en te houden voor (duurzame) energie. We kijken in het plan 10 jaar vooruit en stellen het iedere twee jaar opnieuw op. Lees meer over het wat en waarom.

De toenemende opwek van duurzame energie vraagt om een vergroting in de capaciteit van onze elektriciteitsnetten. Het bestaande gasnetwerk speelt daarnaast een belangrijke rol in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem. Zo rekenen we daarbij op een groei van de invoedcapaciteit voor groen gas en maken we onze netten klaar voor waterstof in de toekomst. 

Nu geen grote knelpunten, slim blijven investeren

De afgelopen jaren krijgt de energietransitie steeds meer vorm en heeft het een steeds grotere impact op onze energie-infrastructuur. We ervaren in onze energienetten op dit moment nog geen grote knelpunten. We blijven dan ook slim investeren om deze eventuele knelpunten tijdig te kunnen voorkomen. Excellent netbeheer staat bij ons voorop. We steken dan ook voortdurend tijd en energie in de kwaliteit van ons netwerk, zodat u op een betrouwbaar en veilig netwerk kunt rekenen. We blijven onze dienstverlening aanpassen aan de externe behoefte en de ontwikkelingen die grillig kunnen zijn. Wat we de komende jaren in detail verwachten, leest u in ons investeringsplan.

Gasnetwerk

Het gasnetwerk speelt een belangrijke rol in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem. Zo stroomt er steeds meer groen gas door onze netten en constateren we dat het gasnet de komende jaren van belang blijft om oudere woningen en processen in de industrie duurzaam te kunnen verwarmen. We investeren dan ook nu met name in het vergroten van de invoedcapaciteit voor groen gas en zorgen ervoor dat we de netten in de toekomst voor waterstof kunnen gaan gebruiken.

Elektriciteitsnet

We voorzien een stijging in de elektriciteitsvraag. Zo zien we een groei op het gebied van elektrisch verwarmen en beschikken steeds meer mensen over een elektrische auto. Daarnaast wordt er in onze regio meer en meer duurzame energie opgewekt met zonneparken en kiezen steeds meer mensen en bedrijven voor zonnepanelen op het dak. Om onze netten hiervoor gereed te maken vinden er door het hele elektriciteitsnet flinke uitbreidingen plaats. 

Samen verduurzamen

We werken samen met uiteenlopende partijen aan het verduurzamen van de energievoorziening in de regio, zoals gemeenten, woningcorporaties, de provincie Overijssel en andere stakeholders. De ontwikkelingen gaan snel en het kan zijn dat bepaalde investeringen, die nu nog niet in beeld zijn, alsnog nodig blijken of dat we onze planning aan moeten passen. We gaan hier flexibel mee om en anticiperen hier actief op, zonder de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van onze netten uit het oog te verliezen.

Vragen of meer weten?

Bekijk de veelgestelde vragen op de website van Netbeheer Nederland of neem contact met ons op voor meer informatie.