Werkzaamheden deels afgeschaald

We werken zo veilig mogelijk aan de energie-infrastructuur. Omdat in onze regio het corona-risiconiveau zorgelijk tot ernstig is, hebben we besloten een aantal werkzaamheden tijdelijk niet meer uit te voeren. We blijven uiteraard 24 uur per dag bereikbaar voor gas- of stroomstoringen.

Samen Veilig Doorwerken

Alle netbeheerders werken op basis van het protocol Samen Veilig Doorwerken. Dat is een landelijk protocol voor onder meer de bouw- en installatiebranche en de Rijksoverheid. Uitgangspunt is dat de vitale infrastructuur blijft draaien en dat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Op basis van dit protocol hebben we besloten de volgende werkzaamheden (bij u als klant thuis) voorlopig niet meer uit te voeren:

  • Schouwingen voor saneringen
  • Meterpool meterwissel steekproef
  • Meterpool meterwissel afkeurmeters
  • Niet-urgente meterstoringen

Storing? We blijven bereikbaar voor u

Gas- of stroomstoringen worden net als altijd zo snel mogelijk opgelost. De monteurs van de netbeheerders staan hiervoor 24 uur per dag klaar. Als u belt naar het storingsnummer 0800-9009 vragen we of u (mogelijk) besmet bent met het virus of in quarantaine of thuisisolatie zit. Wanneer dat het geval is, nemen we passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen.

Onze monteurs houden rekening met de coronarichtlijnen

Om de continuïteit van het energienet te waarborgen, blijven onze monteurs in de openbare ruimte werkzaamheden uitvoeren. De monteurs houden daarbij voldoende afstand tot elkaar en tot omstanders. Bij werkzaamheden hebben we er oog voor dat veel mensen op dit moment thuis zijn en thuis werken. We proberen stroomonderbrekingen dan ook zoveel mogelijk te beperken. Voor noodzakelijke onderbrekingen vragen we begrip.