Wij staan voor een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening

Kwaliteit en capaciteit

Het Capaciteit- en Kwaliteitsdocument (KCD) is een wettelijk verplichte vorm van verantwoording die elke  2 jaar door Coteq Netbeheer moet worden afgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het is een verantwoording van het gevoerde beleid voor het uitvoeren van de wettelijke taak als netbeheerder. De focus ligt op de assets, meerjarenplanning en risicomanagement. Tevens wordt in het KCD verantwoording afgelegd over de investeringen (prognoses en realisatie) van de afgelopen 2 jaar.

KCD 2017 Coteq Netbeheer