Wij staan voor een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening

Open data

Open data is informatie die door Coteq Netbeheer beschikbaar is gesteld voor algemeen gebruik. Door middel van open data willen wij innovatie en de energietransitie stimuleren. Op deze pagina vind je twee verschillende datasets, de dataset kleinverbruiksgegevens en de GIS dataset.

Het gebruik van open data

Aan het gebruik van de open datasets zijn geen kosten verbonden. Er zijn wel gebruiksvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze gebruiksvoorwaarden staan omschreven in de disclaimer.

1. Kleinverbruiksgegevens

1.1 Anonieme open data

Uit het oogpunt van privacy is het niet toegestaan om persoonsgegevens inzichtelijk te maken. Daarom is de beschikbaar gestelde data geanonimiseerd en getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.2 Toelichting dataset

Op deze pagina kun je voor verschillende jaren de datasets met kleinverbruiksgegevens downloaden. In de toelichting lees je hoe deze bestanden zijn opgebouwd.

1.3 Datasets kleinverbruiksgegevens

Kleinverbruiksgegevens 2020

Eerdere datasets:

Kleinverbruiksgegevens 2013
Kleinverbruiksgegevens 2014
Kleinverbruiksgegevens 2015
Kleinverbruiksgegevens 2016
Kleinverbruiksgegevens 2017
Kleinverbruiksgegevens 2018
Kleinverbruiksgegevens 2019

2. GIS datasets: elektra assets

2.1  Het gebruik van de GIS open datasets

Zoals in de disclaimer wordt vermeld, moet een grondroerder, die overgaat tot mechanische grondroering, een KLIC-melding doen. De informatie via open data kan noch formeel, noch materiaal als vervanging dienen voor die wettelijke verplichting. De aanbieding van informatie inzake open data van aan Coteq toebehorende assets geeft geen enkele garantie voor aanwezigheid en/of locatie van de op grond van KLIC-melding noodzakelijke gegevens.

2.2  Toelichting

In de toelichting lees je hoe de GIS dataset is opgebouwd.

2.3  GIS datasets

Coteq Assets 01-01-2022  (je downloadt direct een zip-bestand)