Wij staan voor een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening

Open data

Open data is informatie die door Coteq Netbeheer beschikbaar is gesteld voor algemeen gebruik. Door middel van open data willen wij innovatie stimuleren.

Anonieme open data

Uit het oogpunt van privacy is het niet toegestaan om persoonsgegevens inzichtelijk te maken. Daarom is de beschikbaar gestelde data geanonimiseerd en getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het gebruik van open data

Aan het gebruik van open data zijn geen kosten verbonden. U bent vrij om deze data te gebruiken. De data is met de grootste zorg samengesteld, maar wij kunnen niet garanderen dat alle informatie juist en volledig is.

Toelichting dataset

Op deze pagina kunt u voor verschillende jaren de datasets met kleinverbruiksgegevens downloaden. In deze toelichting kunt u lezen hoe deze bestanden zijn opgebouwd.

Datasets kleinverbruiksgegevens

Kleinverbruikgegevens 2019

Eerdere datasets:

Kleinverbruiksgegevens 2013.csv
Kleinverbruiksgegevens 2014.csv
Kleinverbruiksgegevens 2015.csv
Kleinverbruiksgegevens 2016.csv
Kleinverbruiksgegevens 2017.csv
Kleinverbruiksgegevens 2018.csv