Het energienet beter benutten dankzij slimme meters

Slimme meter weigering opheffen

Heeft u Coteq Netbeheer schriftelijk laten weten dat u geen slimme meter wilt en hiervan een bevestigingsbrief ontvangen? Dan kunt u binnen 28 dagen na dagtekening van deze bevestigingsbrief alsnog kosteloos een slimme meter laten plaatsen. Dit is afhankelijk van de planning van Coteq. Vraagt u na het verstrijken van deze 28-dagentermijn een slimme meter aan, dan betaalt u € 72,60 voor de plaatsing en wordt deze aanvraag als prioriteitsplaatsing in behandeling genomen.