Planning installatie slimme meter

Coteq Netbeheer biedt tot en met 2020 aan al zijn huishoudens en midden- en kleinbedrijven (met een kleinverbruiksaansluiting) kosteloos slimme meters aan. Wij doen dat wijk voor wijk. U ontvangt vanzelf bericht wanneer uw wijk aan de beurt is. U hoeft zelf geen initiatief te nemen.

Almelo, Goor en Oldenzaal

In Almelo, Goor en Oldenzaal is Coteq netbeheerder voor zowel gas als elektriciteit. Hier is Coteq dan ook verantwoordelijk voor het plaatsen van de slimme meters. Met behulp van de postcodecheck op deze pagina kunt u zien wanneer uw wijk ongeveer aan de beurt is.

Overig deel verzorgingsgebied Coteq Netbeheer

In de overige plaatsen van ons verzorgingsgebied is Coteq alleen netbeheerder voor gas en heeft u een andere netbeheerder voor elektriciteit (Enexis of Liander). Landelijk is afgesproken dat de netbeheerder voor elektriciteit de slimme meters plaatst. Zo beperken we voor u de overlast door de beide meters in één keer te vervangen. Voor de slimme meterplanning van Enexis en Liander verwijzen we u graag naar hun websites.