Continue investeren in een betrouwbare en duurzame energievoorziening

Graaf veilig

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om bij graafwerk schade te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) in het leven geroepen. Het Kadaster voert in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) de WION uit en faciliteert de informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen. Daarbij is het Kadaster aangewezen als Kabel- en Leidinginformatie Centrum (Klic). Netbeheerders zijn verplicht hun tekeningen digitaal bij het Kadaster aan te leveren. ‘Grondroerders’ zijn verplicht mechanische graafwerkzaamheden bij het Kadaster te melden.

Voor Klic-meldingen brengt het Kadaster kosten in rekening. Het tarief vindt u in het tarievenoverzicht van het Kadaster.

Professionele grondroerders

Volgens de WION bent u verplicht voor aanvang van mechanische graafwerkzaamheden via Klic-online uw graafwerkzaamheden te melden. U ontvangt dan binnen twee werkdagen via e-mail een link naar de leveringsinformatie (met onder meer de tekeningen van de netbeheerders). Meer informatie vindt u bij het Kadaster online.

Particuliere grondroerders

Gaat u uw tuin onder handen nemen of een hekwerk plaatsen met behulp van bijvoorbeeld een graafmachine of grondboor? Meld het via Klic-online. U ontvangt dan binnen twee werkdagen via e-mail een link naar de leveringsinformatie (met onder meer de tekeningen van de netbeheerders). Zie voor nadere informatie de ‘Handleiding Particulieren’ van het Kadaster.

Agrarische grondroerders

Als agrariër mag u op eigen terrein zonder graafmelding agrarische grondbewerkingen uitvoeren tot een diepte van 50 cm. Graaft u dieper, dan is zo’n melding wel verplicht. Het Kadaster verschaft u meer informatie.