Aanvraag transportindicatie

Vanaf 1 oktober kunt u hier een indicatie transportcapaciteit aanvragen.
In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk, sommige netwerken zitten zelfs op de maximaal beschikbare transportcapaciteit. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, is de regelgeving voor de SDE+ najaar 2019 gewijzigd. Om in aanmerking te komen voor een SDE+ subsidie dient er een transportindicatie van de netbeheerder meegestuurd te worden.

Voor SDE aanvragen met betrekking tot hernieuwbaar (groen) gas is een quickscan vereist waarin wordt getoetst of het gasnet voldoende capaciteit heeft om het geproduceerde gas te kunnen absorberen. Tevens bevat de quickscan een indicatie van de kosten die de groengasinvoeding met zich meebrengt. Neem hiervoor contact op met  Henk Engberts.

Indicatie biedt geen garantie

Een ontvangen transportindicatie betekent dit niet dat u gegarandeerd aangesloten wordt of terug kan leveren op het elektriciteitsnet. Het betekent dat op het moment van beoordelen voldoende capaciteit beschikbaar is, of we de verwachting hebben dat dit beschikbaar komt binnen de realisatieperiode van de SDE+ aanvraag. Aan de transportindicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvragen

Middels onderstaand formulier kunt u een transportindicatie aanvragen voor de najaarsronde SDE+ van 2019. U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie met de eventueel afgegeven transportindicatie.

  • De transportindicatie is alleen geldig voor de aanvraag voor SDE+ subsidie ten behoeve van de najaarsronde 2019.
  • U dient ook een transportindicatie aan te vragen indien u gebruik wilt maken van een bestaande aansluiting.
  • Indien u al transportcapaciteit heeft gecontracteerd kunt u rechtstreeks contact opnemen via netbeheer@coteq.nl.