Continue investeren in een betrouwbare en duurzame energievoorziening

Graaf veilig

 

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen is veilig graven belangrijk. Als u gaat graven met behulp van bijvoorbeeld een graafmachine of grondboor moet u hiervan een melding doen via Klic-online.

U ontvangt dan van het Kadaster tekeningen met daarop de situatie onder de grond. Deze tekeningen ontvangt u binnen twee werkdagen via e-mail.  Het doen van een Klic-melding is verplicht.

Oriëntatieverzoek

Wilt u weten waar kabels en leidingen liggen maar weet u nog niet wanneer u gaat graven? Doe dan een oriëntatieverzoek. U ontvangt dan:

  • informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen
  • de contactgegevens van de verantwoordelijke netbeheerders. 

Leiding of kabel gevonden?

Vindt u een kabel of leiding die niet op de tekening staat? Of kunt u juist een kabel of leiding niet vinden, die wel op de tekening staat. Dan horen wij graag van u.

Professionele grondroerders

Het voorkomen van graafschade kan alleen door een goede
samenwerking in de keten. De KLO check & Go kaart geeft informatie over de verschillende fasen. Hierop kan men in de betreffende fase aangeven dat er conform de Richtlijn zorgvuldig grondroeren (CROW 500) hebt gewerkt. Download de KLO check & Go kaart via www.kabelenleidingoverleg.nl.

Agrarische grondroerders

Als agrariër mag u op eigen terrein zonder graafmelding agrarische grondbewerkingen uitvoeren tot een diepte van 50 cm. Graaft u dieper, dan is een Klic-melding wel verplicht. Het Kadaster verschaft u meer informatie.

Filmpjes over Klic