Transportcapaciteit

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft de verwachting. Daarom zitten sommige netwerken in delen van Nederland op de maximaal beschikbare transportcapaciteit. Vanwege een sneller dan voorspelde groei is nu ook in Goor sprake van beperkt beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering. Voor een deel van Almelo was deze beperking al eerder afgekondigd. Dit betekent dat aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering kunnen nog maar beperkt worden aangeboden. Dit heeft geen impact op kleinverbruik aansluitingen (zoals een woning waar men zonnepanelen wil plaatsen). 

Almelo Mosterdpot
Het gaat om een deel van Almelo wat gevoed wordt door hoogspanningsstation Almelo Mosterdpot. Almelo Mosterdpot is een gezamenlijk station van Tennet, Enexis en Coteq Netbeheer. 

Goor
Het Overijsselse Goor wordt gevoed door hoogspanningsstation Goor. Hoogspanningsstation Goor is een gezamenlijk station van Tennet en Enexis.

Coteq Netbeheer kijkt samen met Enexis en Tennet hoe de capaciteit van deze stations kan worden vergroot. 

Zoals te zien in onderstaande afbeelding is voor de overige gebieden van Coteq Netbeheer voldoende transportcapaciteit beschikbaar. 

Groen: Er is nog transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar
Geel: Er is nog beperkt transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar 
Rood: Er is voorlopig geen nieuwe transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar. (Op dit moment niet van toepassing in Coteq gebied)