Transportcapaciteit

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft de verwachting. Daarom zitten sommige netwerken in delen van Nederland op de maximaal beschikbare transportcapaciteit. Vanwege een sneller dan voorspelde groei is nu in heel Almelo geen extra transportcapaciteit meer voor teruglevering. In Goor en Oldenzaal is nog beperkt beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering.  

Actuele ontwikkelingen

Voor de plaats Almelo is er zeker tot 2026 geen ruimte meer voor aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering voor grootverbruikers. Eerst moet de capaciteit bij Tennet worden uitgebreid.

In de plaatsen Goor en Oldenzaal kunnen aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering nog maar beperkt worden toegewezen.

Voor alle gemeenten geldt dat dit geen impact heeft op zogeheten kleinverbruikaansluitingen, zoals een woning- of garagedak waarop bewoners zonnepanelen willen plaatsen.

Capaciteit in Almelo

Almelo wordt gevoed door de hoogspanningsstations Almelo-Mosterdpot en Almelo-Urenco. Na onderzoek blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor congestiemanagement: een systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar worden afgestemd. We kijken samen met Enexis en Tennet hoe de capaciteit van deze stations kan worden vergroot. Vooralsnog is de uitbreiding na 2026 gerealiseerd.

Klik hier voor meer informatie over Almelo-Mosterdpot (resultaat onderzoek congestie) 

Klik hier voor meer informatie over Almelo-Urenco (resultaat onderzoek congestie) 

 

Capaciteit in Goor
Het Overijsselse Goor wordt gevoed door hoogspanningsstation Goor. Ook hier kijken we samen met Enexis en Tennet hoe de capaciteit van dit station kan worden vergroot. 

 

Capaciteit in Oldenzaal

Oldenzaal wordt gevoed door het hoogspanningsstation Oldenzaal. Ook hier kijken we samen met Enexis en Tennet hoe de capaciteit van dit station kan worden vergroot.

Geel: Er is nog beperkt transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar (Goor en Oldenzaal)

Rood: Er is voorlopig geen nieuwe transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar. (Almelo)

 

Teruglevering aanmelden of wijzigen

Houd bij het aanmelden van een opwekinstallatie of het wijzigen van gecontracteerd transportvermogen rekening met bovenstaande situaties. Leest u dat er geen capaciteit beschikbaar is? Meld dan toch uw nieuwe aansluiting aan, of geef gewenste aanpassingen van de bestaande aansluiting door. Zo weten wij welke behoefte er is en informeren we u zodra er wél ruimte is op ons net.

Lees meer over dit proces en hoe u ons kunt informeren. Heeft u een vraag? Neem gerust contact op via het telefoonnummer 0546-836 666 of stuur een e-mail naar info@coteq.nl.